Himmerlandsskolen Projektorganisationen Teamorganisationen Sociale entreprenører

Et botilbud til voksne efter SL § 107.

 

Opholdssted efter SL § 66 og botilbud efter SL § 107.

Opgangsfællesskab, støtte i egen bolig, familieplejeprojekter.

 

Opgaveløsning af enhver art indenfor det sociale område.

 

 

Nyt på HRC

HRC blev i September 2013 reakkrediteret af Akkreditering Danmark.

Læs mere her »

 

Vi har ledige pladser på Himmerlandsskolen og enkelte steder i Projektorganisationen. Kontakt os for en samtale herom og evt. tilbud.

  

Ny hjemmeside

Himmerlands RådgivningsCenter har fået lavet en nye hjemmeside i samarbejde med DanaWeb. Vi har fået opdateret design så vel som indhold.

Himmerlandsskolen
Til hjemmesiden
Projektorganisationen
Temaorganisationen
Sociale entreprenører